سطوح گواهینامه‌ها


ساختار گواهینامه‌ها

گواهینامه‌های دانشگاه صنایع و معادن ایران در چهار سطح و به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر شده و کلیه گواهینامه‌ها دارای تائیدیه بین‌المللی می‌باشد. عکس روبرو سطوح و تعداد آزمون‌های مورد نیاز برای دریافت گواهینامه در هر سطح را نمایش می دهد. علاقمندان با ترکیب‌های مختلف از آزمون‌ها می توانند گواهینامه های متنوعی را دریافت نمایند. برای صدور گواهینامه داوطلبان می توانند با استفاده از منو بالای صفحه نوع و زبان گواهینامه مورد نظررا انتخاب نموده و درصورت دارا بودن شرایط، گواهینامه برای آنها صادر خواهد گردید. ساختار و روش دریافت گواهینامه‌ها، مطابق استانداردهای بین المللی و روش مورد استفاده در شرکت‌های معتبر نظیر سیسکو، گوگل و میکروسافت می‌باشد. هر ماه حداقل یک گواهینامه جدید و آزمون های مربوط به آن توسط دانشگاه
اعلام می گردد.ء
 دانشگاه صنایع و معادن ایران آمادگی طراحی گواهینامه های اختصاصی در حیطه‌های مختلف برای موسسات متقاضی را دارا می باشد. در این خدمت محتوای آموزشی مناسب تهیه و در اختیار موسسه متقاضی قرار میگیرد تا امکان تسلط به موارد مورد نظر در آزمون فراهم گردیده و سپس با شرکت در آزمون‌های مربوطه، امکان دریافت گواهینامه‌های اختصاصی از دانشگاه صنایع و معادن ایران برای پرسنل موسسات متقاضی، فراهم گردد.برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما تماس بگیرید.ء


 گواهینامه‌ها 


برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه‌ها، آزمون(های) مورد نیاز برای دریافت هر گواهینامه و اطلاعات هر آزمون، بر روی اسم گواهینامه‌های فعال (زرد) کلیک کنید

 1. Certified Professional Metaverse, Blockchain & Cryptocurrency Associate
  کاردان حرفه‌ای متاورس، بلاک‌چین و رمزارز
 2. Certified Professional NFT Expert
  کارشناس حرفه‌ای رمزنشان بی‌همتا
 3. Certified Professional e-Business Associate
  کاردان حرفه‌ای کسب و کار اینترنتی
 4. Certified Professional ICT Associate (CompTIA ITF+)
  کاردان حرفه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات
 5. Certified Professional Business Model Design Associate 
  کاردان حرفه‌ای طراحی مدل کسب و کار
 6. Certified Professional Digital Business Expert (Coming Soon)
  (کارشناس حرفه‌ای کسب و کار دیجیتال (بزودی
 7. Certified Professional Digital Transformation Master (Coming Soon)
  (متخصص حرفه‌ای تحول دیجیتال کسب کار (بزودی
 8. Certified Professional Smart Contract Master (Coming Soon)
   (متخصص حرفه‌ای قراردادهای هوشمند (بزودی
 9. Certified Professional DAO Architect (Coming Soon)
   (معمار حرفه‌ای سازمان‌های خودانتظام غیرمتمرکز (بزودی
 10. Certified Professional Presentation Expert (Coming Soon)
   (کارشناس حرفه‌ای ارائه مطلب (بزودی
 11. Certified Professional ICT Expert (Coming Soon)
  (کارشناس حرفه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات (بزودی

 12. Certified Professional Digital Marketing Master (Coming Soon)
   (متخصص حرفه‌ای بازاریابی دیجیتال (بزودی

 13. Certified Professional Business Analyst Expert (IIBA) (Coming Soon)
   (متخصص حرفه‌ای تحلیل کسب و کار (بزودی
 14. Certified Professional Strategic Management in Innovation based situations Expert (Coming Soon)
  متخصص حرفه‌ای مدیریت استراتژیک با رویکرد مدیریت نوآوری (بزودی)
 15. Certified Professional Digital Product Management Expert (Coming Soon)
  کارشناس حرفه‌ای مدیریت محصولات دیجیتال (بزودی)
 Free Web Site Builder Software

Made with Mobirise ‌

Best HTML Site Builder